Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

PAŹDZIERNIK 2017

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki 

 Rozstrzygnięcie postępowania

 Data publikacji

2017/X/1

02.11.2017

Postępowanie na dostawę i montaż mebli biurowych oraz regałów do archiwum zakładowego.

zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz oferty cz.1

Zał. nr 2.formularz oferty cz.2

Zał. nr 3 formularz oferty cz.3

Zał. nr 4 formularz oferty cz.4

Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6 projekt umowy meble biurowe

Zał. nr 7 projekt umowy regały do archiwum

wzór protokołu odbioru

informacja o wynikach postepowania

27.10.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-2016-2017-zgodnie-z-decyzja-o-publikacji-na-stronie/pazdziernik-2017