Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

„Niska emisja truje! - WFOŚiGW w Opolu walczy ze SMOGIEM”

https://www.youtube.com/watch?v=Mp3-0k-slbw&t=43s

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfNRODqOj2I&t=11s

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-SmV-AexUk&t=662s

https://www.youtube.com/watch?v=HAxtjZjKeAA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/promocja/niska-emisja-truje-wfosigw-w-opolu-walczy-ze-smogiem