Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół na terenie województwa opolskiego

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

 Ogłasza w roku 2018 nabór wniosków

 

w ramach Programu dotacyjnego

"Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia

populacji pszczół na terenie województwa opolskiego"

 

 1. Celem Programu jest wsparcie działań związanych z ochroną pszczół na terenie województwa opolskiego poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej dla zapewnienia ciągłości istnienia gatunków.
 2. Nabór adresowany jest do:
  a) osób fizycznych będących właścicielami pasieki o wielkości do 80 rodzin pszczelich, zgłoszonych do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii (nieprowadzących w dacie złożenia wniosku działu specjalnego produkcji rolnej w postaci pasiek);
  b) osób fizycznych planujących założyć pasiekę o wielkości do 80 rodzin pszczelich.
 3. W ramach niniejszego naboru przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę do 200 000 zł.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi: 95% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może być niższa niż 1 000 zł i wyższa niż 10 000 zł dla jednego Dotacjobiorcy.
  1. Termin składania wniosków: do 31.10.2018 r.
 5. Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.,
 6. Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zawarte są w Programie dotacyjnym.

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane !

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Programie, który można pobrać z ze strony internetowej www.wfosigw.opole.pl.

 

Kontakt z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 873 wew. 148, 123 lub 150.

Program dotacyjny

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór formularza o pomocy dla rolników

Oświadczenie dot. pomocy publicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/ochrona-bioroznorodnosci-poprzez-dzialania-na-rzecz-zwiekszenia-populacji-pszczol-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego