Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Rozmowa w Radio Opole nt. Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze”

RADIO OPOLE 22 luty 2019 cz. 1

RADIO OPOLE 22 luty 2019 cz. 2

RADIO OPOLE 22 luty 2019 cz.3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/promocja/rozmowa-w-radio-opole-nt-programu-priorytetowego-nfosigw-czyste-powietrze