Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na konferencji dla przedszkolaków „OZE w trosce o zdrowie i życie naszej planety”.

Loga

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na konferencji dla przedszkolaków „OZE w trosce o zdrowie i życie naszej planety”.

  

W dniu 23.10.2019r. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uczestniczyli w organizowanej w ramach projektu „Od przedszkolaka do inżyniera” przez Przedszkole Publiczne nr 25 oraz Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu konferencji „OZE w trosce o zdrowie i życie naszej planety”.

Podczas konferencji w której wzięło udział 670 dzieci z 24 placówek wychowania przedszkolnego  Miasta Opola, Doradca energetyczny w ramach realizowanego przez WFOŚiGW projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” przedstawił prezentację, której tematem była niska emisja oraz odnawialne źródła energii.

Podczas prezentacji dzieci dowiedziały się co to jest niska emisja, co ją powoduje, jakie zagrożenia niesie ze sobą oraz jak można jej zapobiegać.  W ramach prezentacji dzieci mogły się również zapoznać z rodzajami odnawialnych źródeł energii  oraz poznać zasadę ich działania na przykładzie przygotowanych modeli.

Podczas prezentacji  dzieci wykazały się bardzo dobrą wiedzą w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz działań, które może podjąć każdy z nas aby przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji a po jej zakończeniu wszystkie przedszkola otrzymały drobne upominki ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/doradztwo-energetyczne/aktualnosci-2/wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-na-konferencji-dla-przedszkolakow-oze-w-trosce-o-zdrowie-i-zycie-naszej-planety