Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Porozumienia z Gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

 1. Lista Gmin, które podpisały Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze
 2. Wzór aneksu z zachętami dla Gmin
 3. Wzór Porozumienia z zachętami dla Gmin
 4. Zał. nr 1 do wniosku o wypłatę śr. dla gminy Wzór raportu - spis zaświadczeń i wniosków o dofinansowanie część 1 i 2
 5. Załącznik nr 1 do porozumienia Rejestr prowadzony przez WFOŚiGW WOD część 1 i 2 oraz zaświadczenia z gmin
 6. Załącznik nr 2 do Porozumienia
 7. Załącznik nr 2 do wniosku o wypłatę śr. zestawienie dok i k. osobowe
 8. Załącznik nr 3 do porozumienia - sprawozdanie kwartalne gmina
 9. Załącznik nr 4 do porozumienia wymagania i koszty kwalifikowane punktu
 10. Załącznik nr 5 do Porozumienia z gminą oświadczenie VAT
 11. Wzór Porozumienia z Gminami bez zachęt
 12. Załącznik nr 2 do Porozumienia – wniosek o wypłatę środków
 13. Wzór raportu - Załącznik do wniosku o wypłatę środków dla Gmin
 14. Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”
 15. Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów
 16. Dodatkowe terminy dla gmin zainteresowanych zachętami w programie „Czyste Powietrze” 
 17. Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze/porozumienia-z-gminami-w-sprawie-wspolnej-realizacji-programu-czyste-powietrze