Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

26.09.2014 r. - WFOŚiGW w Opolu podpisał 3 umowy w ramach POIiŚ

26.09.2014 r. - WFOŚiGW w Opolu podpisał 3 umowy w ramach POIiŚ - "czytaj więcej"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/promocja/fundusz-w-mediach/26-09-2014-r-wfosigw-w-opolu-podpisal-3-umowy-w-ramach-poiis