Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Udzielone pożyczki

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2018

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2017

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2016

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2015

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2014

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2013

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2012

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2011

Wykaz pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/udzielona-pomoc/udzielone-pozyczki