Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Pożyczki częściowo umorzone

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2018

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2017

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2016

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2015 

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2014

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2013

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2012

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2011

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/udzielona-pomoc/pozyczki-czesciowo-umorzone