Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Udzielone dotacje

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2018

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2017

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2016

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2015

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2014

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2013

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2012

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2011

Wykaz dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu - na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/udzielona-pomoc/udzielone-dotacje