Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

LISTOPAD 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/XI/12 14-11-2014 Wybór dostawcy kalendarzy na 2015 rok oraz wykonanie projektów graficznych wraz z ologowaniem na potrzeby Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamowienia.doc

formularz_ofertowy.doc

Projekt umowy

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-11-07
2014/XI/13 14-11-2014 Wybór dostawcy artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamowienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wzór protokołu odbioru

odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wynikach postępowania 2014-11-07
2014/XI/14

28-11-2014

do godziny 14:00

Wybór dostwcy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-11-20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/listopad-2014