Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji - cz. I. ogólna

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji - cz. I. ogólna

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego PZP

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego PZP

Zobowiązanie podmiotu podlegającego PZP

Zobowiązanie podmiotu niepodlegającego PZP

Wykaz jednostek organizacyjnych

Część ekologiczno-techniczna w dziedzinie - edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna- cz. II.E

Instrukcja wypełninia części ekologiczno-technicznej w dziedzinie edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej - cz. II.E


Część ekonomiczno-finansowa wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego - cz. III. A

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno-finansowej wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego - cz. III. A

Część ekonomiczno-finansowa wniosku o pożyczkę dla podmiotów gospodarczych i innych organizacji niebędących jednostkami samorządu terytorialnego - cz. III.B

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno-finansowej wniosku o pożyczkę dla podmiotów gospodarczych i innych organizacji niebędących jednostkami samorządu terytorialnego - cz.III.B

Tabele finansowe dla podmiotów gospodarczych i innych organizacji niebędących jednostkami samorządu terytorialnego - cz. III.B

Część ekonomiczno-finansowa wniosku o pożyczkę dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną księgowość - cz.III.C

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno-finansowej wniosku o pożyczkę - uproszczona ksiegowość - cz.III.C

Zalaczniki do_wniosku_o_pozyczke_tabele_ekon._finans_uproszczona - część III.C 

Część ekonomiczno-finansowa wniosku o pożyczkę dla wspólnoty mieszkaniowej i kościelnej osoby prawnej - cz. III.D.

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno-finansowej wniosku o pożyczkę dla wspólnoty mieszkaniowej i kościelnej osoby prawnej - cz. III.D

Tabele finansowe dla wspólnoty mieszkaniowej i kościelnej osoby prawnej - cz. III.D

Oświadczenie majątkowe osoby fizycznej udzielającej poręczenia pożyczki - cz. III


Część dotycząca regionalnej pomocy publicznej - cz. IV A

Zestawienie przychodów ZOZ pomoc publiczna

Część wniosku dotycząca pomocy publicznej - de minimis - cz. IV B

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o pomoc de minimis

Poniżej przedstawiamy link, za pomocą którego można odszukać dane o otrzymanej przez podmiot pomocy de minimis (dane pochodzą ze sprawozdań otrzymywanych przez UOKiK bez rolnictwa i rybołówstwa): https://sudop.uokik.gov.pl/home

Część dotycząca indywidualnej pomocy publicznej "ad hoc" na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - cz. IV C

Część dotycząca pomocy publicznej horyzontalnej - cz. IV D

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorcy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis - dla przedsiębiorcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy obowiązujący

Przykladowy wzór wypelnionego harmonogramu rzeczowo-finansowy obowiązujący od 01.10.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/zasady-dzialania-funduszu/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/o-udzielenie-pozyczki-lub-dotacji/edukacja-ekologiczna-i-komunikacja-spoleczna