Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Druki do pobrania

Wniosek o wypłatę raty dotacji

Rozliczenie raty dotacji/ Końcowe rozliczenie finansowe zadania

Wniosek o wypłatę raty pożyczki

Rozliczenie raty pożyczki/ Końcowe rozliczenie finansowe zadania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/o-udzielenie-pozyczki-lub-dotacji/druki-do-pobrania