Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

WRZESIEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/IX/9

26-09-2014 Wybór dostawcy artykułów sanitarno-higienicznych

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Odpowiedź na pytanie

 

Informacja o wynikach postępowania

2014-09-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/wrzesien-2014