Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

SIERPIEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/VIII/7 22-08-2014 Wybór dostawcy kart podarunkowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Unieważnienie postępowania 2014-08-18
2014/VIII/8 26-08-2014 Wybór dostawcy kart podarunkowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wzór protokołu odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-08-26
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/sierpien-2014