Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

MARZEC 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/III/3 28-03-2014 Wybór wykonawcy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko w okresie 24 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania 2014-03-20
2014/III/4 27-03-2014 Wybór dostawcy modułów bateryjnych do UPS na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-03-20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/marzec-2014