Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

LUTY 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/I/2 06-02-2014 Wybór wykonawcy na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych, artykułów sponsorowanych w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, ukazującej się na terenie województwa opolskiego oraz artykułów reklamowych w serwisie internetowym wydawcy gazety na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania 2014-01-30
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-poiis/luty-2014