Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

LUTY 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/II/4

2013-02-15

Wybór wykonawcy organizacji spotkania instytucji wdrażających z Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w dniach 17-19 kwietnia 2013 r., uwzględniającej usługę noclegową wraz z wyżywieniem, wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie zestawów kawowych w trakcie szkolenia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-02-07

2013/II/5

2013-02-21

Wybór dostawcy urządzenia sprzętowego Fortigate, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowania komputerowe oraz telefonów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz. 1

Formularz ofertowy cz. 2

Formularz ofertowy cz. 3

Formularz ofertowy cz. 4

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-02-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/zamowienia/archiwum-postepowan-2016-2017-zgodnie-z-decyzja-o-publikacji-na-stronie/luty-2013