A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Portal Beneficjenta

„Program Priorytetowy Agroenergia”- nabór od 01.10.2021 r.

do wyczerpania środków w ramach I naboru

 

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w Portalu beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta w sekcji Pytania i odpowiedzi. W przypadku osób prawnych konto zakłada osoba reprezentująca podmiot i w tym przypadku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający reprezentację oraz niezbędne dokumenty formalno-prawne podmiotu.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie w „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)” odnośnik ”Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

Uwaga!

Plik – wniosek o dofinansowanie nie otwiera się w przeglądarce internetowej –

należy go pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie

w darmowej aplikacji Adobe Reader 

 

  1. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  2. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53.
  3. Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą: „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP.

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

Licznik odwiedzin:
771521