A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Informacje dla Gmin, które podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

 

Wzory Porozumień w sprawie bonusów dla najbardziej aktywnych Gmin

 1. Kontynuujemy wsparcie dla gmin!

 2. Komunikat dotyczący terminów realizacji Porozumień w sprawie bonusów
 3. Porozumienie  w sprawie bonusu dla najbardziej aktywnych gmin_Zał. nr 2 do Uchwaly
 4. Porozumienie - Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wypłatę środków z wzorami załączników
 5. Porozumienie - Załącznik nr 2 Wymagania i koszty kwalifikowane Ranking ost
 6. Porozumienie - Załącznik nr 3 Oświadczenie gminy dot. rozliczenia podatku VAT


Nowe wzory Porozumień / Aneksy Porozumień z Gminami - 2022

1. Ranking aktywności Gmin w zakresie liczby składanych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
2. Komunikat dot nowych Porozumień z Gminami w zakresie współpracy wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze
3. Aneks do Porozumienia z Gminami - nowa edycja - 2022 r.
4. Porozumienie z Gminami - zachęty nowa edycja - 2022 r.
5. Załącznik 1 do Porozumienia - Rejestr wniosków i zaświadczeń - 2022 r.
6. Załącznik 2 do Porozumienia - Wzór wniosku o wypłatę środków dla Gmin - 2022 r.                                                                                                      6a. Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę środków dla gmin
7. Załącznik 3 do Porozumienia - Sprawozdanie kwartalne dla Gmin - 2022 r.
8. Załącznik 4 do Porozumienia - Wymagania i koszty kwalifikowane punktu - 2022 
9. Zalacznik nr 5 Oświadczenie Gminy dotyczące rozliczenia podatku Vat


 1. Komunikat do gmin ws. wydłużenia zachęt i podniesienia kwoty dla punktów konsultacyjnych
 2. Wzór aneksu z zachętami dla Gmin
 3. Wzór Porozumienia z zachętami dla Gmin
 4. Zał. nr 1 do wniosku o wypłatę śr. dla gminy Wzór raportu - spis zaświadczeń i wniosków o dofinansowanie część 1 i 2
 5. Załącznik nr 1 do porozumienia Rejestr prowadzony przez WFOŚiGW WOD część 1 i 2 oraz zaświadczenia z gmin
 6. Załącznik nr 2 do Porozumienia
 7. Załącznik nr 2 do wniosku o wypłatę śr. zestawienie dok i k. osobowe
 8. Załącznik nr 3 do porozumienia - sprawozdanie kwartalne gmina
 9. Załącznik nr 4 do porozumienia wymagania i koszty kwalifikowane punktu
 10. Załącznik nr 5 do Porozumienia z gminą oświadczenie VAT
 11. Wzór Porozumienia z Gminami bez zachęt
 12. Załącznik nr 2 do Porozumienia – wniosek o wypłatę środków
 13. Wzór raportu - Załącznik do wniosku o wypłatę środków dla Gmin
 14. Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”
 15. Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów
 16. Dodatkowe terminy dla gmin zainteresowanych zachętami w programie „Czyste Powietrze” 
 17. Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

Licznik odwiedzin:
735979