A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Portal Beneficjenta

„Moja Woda” 2.0 - nabór od 22.03.2021 do 10.06.2021

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie www.portal.wfosigw.opole.pl   (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta założone w ramach innych Programów min.: Czyste Powietrze, Mój Prąd). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.

2. Po zalogowaniu w portalu Beneficjenta pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych poprzez weryfikację formularza.

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do WFOŚiGW w Opolu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.


W celu uniknięcia korekt wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Moja Woda wskazujemy najczęściej popełniane przez Wnioskodawców błędy:

 

  • Nieprawidłowy numer Księgi Wieczystej lub działki (istnieje możliwość bezpłatnego sprawdzenia aktualnych danych w Księdze Wieczystej pod linkiem: EUKW - Prezentacja Księgi Wieczystej (ms.gov.pl) );
  • Błędne wskazanie pojemności zbiornika będącego przedmiotem dofinansowania (we wniosku o dofinansowanie wskazujemy pojemność zbiornika w m3);
  • We wniosku o dofinansowanie często wskazywany jest właściciel nieruchomości, podczas gdy w Księdze Wieczystej widnieje współwłasność;
  • Brak załącznika G2 do wniosku o dofinansowanie lub brak złożonego podpisu we wniosku o dofinansowanie lub w załączniku;
  • Brak wskazania nazwiska współmałżonka we wniosku o dofinansowanie – pole B.1.8;
  • Błędna data zakończenia przedsięwzięcia (zgodnie z zapisami Programu maksymalny termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 m-cy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). 

Licznik odwiedzin:
735976