A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
16.03.2016 r. - "Ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny wód śródlądowych na terenie województwa opolskiego w 2016r."

16.03.2016 r. - "Ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny wód śródlądowych na terenie województwa opolskiego w 2016r." - więcej

Licznik odwiedzin:
246161