A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
listopad 2014 r. - „Prosument Opolski”. WFOŚiGW w Opolu wprowadza własny program wsparcia dla prosumentów

listopad 2014 r. - „Prosument Opolski”. WFOŚiGW w Opolu wprowadza własny program wsparcia dla prosumentów - "czytaj więcej"

Licznik odwiedzin:
493372