A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Rozmowa w Radio Opole nt. Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze”
Licznik odwiedzin:
642445