A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
CZERWIEC 2017

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki 

 Rozstrzygnięcie postępowania

 Data publikacji

2017/VI/1

22.06.2017

Postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych wraz z wykonaniem logotypów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

wzór protokłlu odbioru

odpowiedzi na pytania

informacja o wynikach postepowania

14.06.2017

Licznik odwiedzin:
771543