A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
GRUDZIEŃ 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/XII/17 2013-12-23

Wybór wykonawcy na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, obejmujących badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Funduszu

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

projekt umowy

 

Informacja o wynikach postępowania 2013-12-17
2013/XII/18 2013-01-07 Wybór dostawcy telefonu komórkowego (smartfona) wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej oraz modemu i rutera wifi wraz ze świadczeniem usług internetu bezprzewodowego na potrzeby WFOŚiGW w Opolu w okresie 24 miesięcy.

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

protokół odbioru

zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania 2013-12-30
Licznik odwiedzin:
642441