A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
KWIECIEŃ 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/IV/10

2013-04-11

Wybór wykonawcy usługi cateringowej w związku
z organizacją Konferencji z okazji XX-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-04-03
2013/IV/11 2013-04-19 Wybór dostawcy materiałów promocyjnych  i wykonanie logotypów na potrzeby POIiŚ

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Ologowanie 

 

Informacja o wynikach postępowania 2013-04-12
Licznik odwiedzin:
642452