A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
KWIECIEŃ 2016
Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki                           

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2016/IV/2

09.05.2016

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w okresie 24 miesięcy.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Informacja o wynikach postępowania

29.04.2016

Licznik odwiedzin:
710641