A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
LISTOPAD 2012

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2012/XI/19

2012-11-16

Wybór wykonawcy na przeprowadzenie 2 szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na temat: Gospodarka odpadami komunalnym

Zapytanie o ofertę cenową

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o winikach postępowania

2012-11-09

2012/XI/20

2012-11-16

Wybór wykonawcy usługi cateringowej podczas dwóch szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Zapytanie o ofertę cenową

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2012-11-09

2012/XI/21

2012-11-19

Wybór dostawcy materiałów promocyjnych i wykonania logotypów na potrzeby Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie o ofertę cenową

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

LOGOTYP

Informacja o wynikach postępowania

2012-11-09

Licznik odwiedzin:
642441