A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
LISTOPAD 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/XI/14 2013-10-09

Wybór dostawcy kalendarzy na rok 2014 oraz wykonanie projektów graficznych wraz z ologowaneim

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

projekt umowy kalendarzy

wzór ologowania

protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania

2013-10-02

 

2013/XI/15 2013-11-27 Wybór wykonawcy na przebudowę sieci okablowania strukturalnego

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

projekt wykonawczy

schemat ideowy okablowania

stelaż GPD

rzut I piętra

STWiORB

przedmiar okablowania

przedmiar okablowania

wykaz robót

projekt umowy

protokół cząstkowy

protokół końcowy

Informacja o wynikach postępowania 2013-11-21
2013/XI/16 2013-11-29 Wybór wykonawcy na przeprowadzenie badania satysfakcji beneficjentów i wnioskodawców

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

projekt umowy

protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2013-11-25
Licznik odwiedzin:
493371