A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
LUTY 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/II/4

2013-02-15

Wybór wykonawcy organizacji spotkania instytucji wdrażających z Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w dniach 17-19 kwietnia 2013 r., uwzględniającej usługę noclegową wraz z wyżywieniem, wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie zestawów kawowych w trakcie szkolenia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-02-07

2013/II/5

2013-02-21

Wybór dostawcy urządzenia sprzętowego Fortigate, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowania komputerowe oraz telefonów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz. 1

Formularz ofertowy cz. 2

Formularz ofertowy cz. 3

Formularz ofertowy cz. 4

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-02-14

Licznik odwiedzin:
493371