A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
MARZEC 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/III/6

2013-03-11

Wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura
i Środowisko
(Priorytet I i II)

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Ologowanie

Informacja o wynikach postępowania

2013-03-04

2013/III/7

2013-03-12

Wybór wykonawcy usługi transportu i przechowania maszyn i urządzeń

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy - nieaktualny

Projekt umowy - aktualny

Informacja o zmianie w umowie oraz przedłużeniu terminu składania ofert!!!

Informacja o wynikach postępowania

2013-03-11

2013/III/8

2013-03-25

Wybór dostawcy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 15 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania

2013-03-14

2013/III/9

2013-03-22

Wybór dostawcy materiałów promocyjnych w związku z organizacją Konferencji z okazji XX-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy cz. 1

Formularz ofertowy cz.2

Formularz ofertowy cz.3

Formularz ofertowy cz.4

Formularz ofertowy cz.5

Projekt umowy

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania

informacja

Informacja o zmianie wykonawcy w części I

2013-03-14

Licznik odwiedzin:
642439