A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
MARZEC 2016
Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki                           

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2016/III/1

15.03.2016

Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia sprzętowego Fortigate, urządzenia wielofunkcyjnego, licencji na oprogramowania komputerowe, podzespołów i akcesoriów komputerowych oraz osprzętu sieciowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz. 1

Formularz ofertowy cz. 2

Formularz ofertowy cz. 3

Formularz ofertowy cz. 4

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Protokół odbioru

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wynikach postępowania cz. 4

Informacja o wynikach postępowania cz. 1,2,3

08.03.2016

Licznik odwiedzin:
735981