A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
PAŹDZIERNIK 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/X/13 2013-09-30 Wybór dostawcy mebli biurowych
wraz z montażem.

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamowienia

formularz ofertowy cz.1

formularz ofertowy cz.2

protokół odbioru

projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania 2013-09-23
Licznik odwiedzin:
642457