A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
PAŹDZIERNIK 2017

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki 

 Rozstrzygnięcie postępowania

 Data publikacji

2017/X/1

02.11.2017

Postępowanie na dostawę i montaż mebli biurowych oraz regałów do archiwum zakładowego.

zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz oferty cz.1

Zał. nr 2.formularz oferty cz.2

Zał. nr 3 formularz oferty cz.3

Zał. nr 4 formularz oferty cz.4

Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6 projekt umowy meble biurowe

Zał. nr 7 projekt umowy regały do archiwum

wzór protokołu odbioru

informacja o wynikach postepowania

27.10.2017

Licznik odwiedzin:
735988