A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
STYCZEŃ 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/I/1

2013-01-25

Wybór wykonawcy usługi cateringowej w tym na potrzeby Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-01-17

2013/I/2

2013-01-29

Wybór wykonawcy sprzątania pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia, mycia okien oraz szklanych drzwi w okresie 20 miesięcy w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz. 1

Formularz ofertowy cz. 2

Opis przedmiotu zamówienia cz. 1

Opis przedmiotu zamówienia cz. 2

Projekt umowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, informuje o unieważnieniu postępowania na sprzątanie pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia oraz mycie okien w okresie 20 miesięcy.

2013-01-23

2013/I/3

2013-02-01

Wybór wykonawcy  sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, ukazującej się na terenie województwa opolskiego na potrzeby Funduszu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko
w okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2013-01-23

Licznik odwiedzin:
493371