A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
WRZESIEŃ 2013

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2013/IX/12 2013-09-13

Wybór dostawcy 3 szt. telefonów komórkowych (smartfonów) oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej na potrzeby WFOŚiGW w Opolu w okresie 24 miesięcy.

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamowienia

formularz ofertowy

protokół odbioru

odpowiedzi na pytania

Informacja o wynikach postępowania 2013-09-09
Licznik odwiedzin:
642446