A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
WRZESIEŃ 2016

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki                           

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2016/IX/3

09.09.2016

Postępowanie na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz.1

Formularz ofertowy cz.2

Formularz ofertowy cz.3

Formularz ofertowy cz.4

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy cz.1

Projekt umowy cz.2

Projekt umowy cz.3

Projekt umowy cz.4

Wzór protokołu odbioru

Przedłużenie terminu

Informacja o wynikach postępowania 05.09.2016
Licznik odwiedzin:
735988