A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
GRUDZIEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/XII/15 08-12-2014 Wybór dostawcy materiałów promocyjnych i wykonanie logotypów na potrzeby Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Wzór ologowania

Unieważnienie postępowania 2014-12-01
Licznik odwiedzin:
735992