A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
KWIECIEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/IV/5 22-04-2014 Wybór wykonawcy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko w okresie 24 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja o wynikach postępowania 2014-04-14
2014/IV/6 28-04-2014

Wybór dostawcy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy część I

Formularz ofertowy część II

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy część I

Projekt umowy część II

Protokół odbioru

informacja o wynikach postępowania 2014-04-18
Licznik odwiedzin:
771550