A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
LIPIEC 2015

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/VII/5

03-08-2015

Wybór wykonawcy usługi wydruku wraz z dystrybucją ulotek promujących pożyczki dla przedsiębiorców oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MŚP w województwie opolskim. Utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Projekt ulotki

 Unieważnienie postępowania

27-07-2015

2015/VII/6

03-08-2015

Wybór wykonawcy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i stałego dostępu do internetu na potrzeby Funduszu, w tym PO IiŚ

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy część I

Formularz ofertowy część II

Formularz ofertowy część III

Opis przedmiotu zamówienia

Protokół odbioru wzór

Zmiana terminu nadsyłania ofert

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

27-07-2015

Licznik odwiedzin:
735976