A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
LUTY 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/I/2 06-02-2014 Wybór wykonawcy na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych, artykułów sponsorowanych w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, ukazującej się na terenie województwa opolskiego oraz artykułów reklamowych w serwisie internetowym wydawcy gazety na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania 2014-01-30
Licznik odwiedzin:
735983