A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
LUTY 2015

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/II/2 23-02-2015 Wybór dostawcy sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji na oprogramowania komputerowe, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy - część I

Formularz ofertowy - część II

Formularz ofertowy - część III

Formularz ofertowy - część IV

Projekt umowy

Protokół odbioru

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wynikach postępowania

Zmiana wykonawcy

2015-02-13
Licznik odwiedzin:
771529