A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
MARZEC 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/III/3 28-03-2014 Wybór wykonawcy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko w okresie 24 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania 2014-03-20
2014/III/4 27-03-2014 Wybór dostawcy modułów bateryjnych do UPS na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-03-20
Licznik odwiedzin:
771530