A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
MARZEC 2015

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/III/3

16-03-2015

Wybór dostawcy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy - część I

Formularz ofertowy - część II

Formularz ofertowy - część III

Projekt umowy - część I

Projekt umowy - część II

Projekt umowy - część III

Protokół odbioru - część I

Protokół odbioru - część II

Protokół odbioru - część III

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wynikach postępowania

2015-03-09

2015/III/4

19-03-2015

Wybór wykonawcy na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Funduszu, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko w okresie 21 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania

2015-03-13

Licznik odwiedzin:
771530