A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
SIERPIEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/VIII/7 22-08-2014 Wybór dostawcy kart podarunkowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Unieważnienie postępowania 2014-08-18
2014/VIII/8 26-08-2014 Wybór dostawcy kart podarunkowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wzór protokołu odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-08-26
Licznik odwiedzin:
735992