A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
SIERPIEŃ 2015

Numer Postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/VIII/7

26.08.2015

Wybór wykonawcy na dostawę kalendarzy na 2016 rok oraz wykonanie projektów graficznych wraz z ologowaniem na potrzeby Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmioru zamówienia

Projekt umowy

Protokół odbioru

Wzór ologowania

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Informacja o wynikach  postępowania

Informacja o zmianie wykonawcy

Informacja o wygaśnięciu postepowania

17-08-2015

Licznik odwiedzin:
735681