A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
STYCZEŃ 2014

Numer
postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2014/I/1 28-01-2014 Wybór dostawcy sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy cz. 1

Formularz ofertowy cz. 2

Projekt umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Protokół odbioru

Informacja o wynikach postępowania 2014-01-21
Licznik odwiedzin:
771539