A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
STYCZEŃ 2015

Numer postępowania

Termin składania ofert

Tytuł

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji

2015/I/1 02-02-2015 Wybór wykonawcy na świadczenie usług internetowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie 36 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół końcowy

Informacja o wynikach postępowania 2015-01-22
2015/II/2 23-02-2015 Wybór dostawcy sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji na oprogramowania komputerowe, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy - część I

Formularz ofertowy - część II

Formularz ofertowy - część III

Formularz ofertowy - część IV

Projekt umowy

Protokół odbioru

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wynikach postępowania

Zmiana wykonawcy

2015-02-13

Licznik odwiedzin:
735681