Logo PONE

Zmiana wzoru wniosku o pożyczkę PONE w zakresie części 4 – OZE

10 maja 2023

W związku ze zmianą stanowiska Komisji Europejskiej w kwestii pomocniczego charakteru działalności polegającej na wprowadzaniu do sieci nadwyżek, udzielanie przez WFOŚiGW w Opolu pożyczek prosumentom nie stanowi pomocy publicznej.

Decyzją Zarządu wprowadzono nowy wzór wniosku o udzielenie pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu OZE, który obowiązuje od 01.01.2018 r. Wnioski o udzielenie pożyczki w ramach cz. 4 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (OZE) złożone w Funduszu w terminie do dnia 31.01.2018 r. na dotychczas obowiązującym wzorze, nie będą wymagały korekty ze strony Beneficjentów.

Aktualna wersja „Wniosku o udzielenie pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu OZE” dostępna jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/oze